��z��nt��den ��lmek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.