��ocukla ��ocuk olmak 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.