��aylak ��irin 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.