����lg��n ihtiyarlar 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.