���������� g��rememek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.