çepni

 1. bir türk boyunun,
  afyonkarahisar'a bağlı bir köyün,
  bolu'ya bağlı bir köyün,
  kastamınu'ya bağlı bir köyün,
  samsun'a bağlı bir köyün adıdır.
  (red angel 27.02.2008 19:02)
 2. Oğuzlar'ın Üçoklar kolundan Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

  "Çepni" kelimesi düşmanla savaşan anlamında kullanılmıştır. Çepni boyunun özelliği "nerde yağu görse orda savaşır" olarak anlatılmaktadır.

  Çepniler Türk tarihinde özellikle Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde çok önemli bir rol oynamışlardır.

  Çepni isminin yer aldığı ilk yazılı metin, ilk Türk bilgini olan Kaşgarlı Mahmud'un 1070 yılında kaleme aldığı Divanü Lügati't-Türk isimli eserdir.

  Çepniler'in, Osmanlı Hânedânı'nın mensup olduğu ve en önemli, en şerefli, en büyük Oğuz Boyu olan Kayılar'a yakın önemde bir boy olduğu kanaatini uyandırıyor. Ne var ki onların savaşçı karakterleri, önemlerini günümüze yansıtacak kalıcı ürünler meydana getirmelerini engellemiş. Çepniler'e ait kabileler, değişik tarihlerde farklı cephelerde savaşmışlar ve ordu ile gittikleri bölgelere yerleşmişler.

  Giresun ili yöresi Vilayeti Çepni olarak tarihte anılmaktadır. Ordu Mesudiye,Gürgentepe Koyulhisar'dan Trabzon Merkeze kadar olan bölgede yoğun olarak Çepniler yaşarlar. Giresun, Dereli,Espiye,Görele başta olmak üzere bir çok yüksek köyde Islam inancına bağlı ÇEPNİ ler yaşamaktadır.

  daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için ;
  http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87epni_boyu

  (cucukvampir 04.10.2008 16:54)
 3. anlamı: cesur.
  (avare 05.04.2017 00:01)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.